\ DPPL » Tarcza antykryzysowa
Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.
ZAMKNIJ
PL


06.04.2020

W dniu 31 marca 2020 roku Prezydent RP podpisał tzw. „tarczę antykryzysową”, czyli nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje rozwiązań, mających wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Najważniejsze z nich dotyczą:
– wsparcia dla przedsiębiorców, mających na celu utrzymanie działalności gospodarczej i zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, w postaci: dofinansowań, pożyczek, ulg i zwolnień w płatności danin publicznych,
– zmian w zakresie prawa pracy i możliwości kształtowania stosunku pracy,
– szczególnych rozwiązań w zakresie prawa zamówień publicznych,
– regulacji sytuacji cudzoziemców przebywających na terenie RP na podstawie wiz pobytowych i czasowego zezwolenia na pobyt,
– możliwości renegocjacji umów, w szczególności umów z zakresu prawa zamówień publicznych i umów kredytu lub pożyczki pieniężnej zawieranych przez przedsiębiorców,
– roszczeń przysługujących z uwagi na odwołanie imprezy turystycznej z uwagi na wybuch epidemii korona wirusa,
– szczególnych obowiązków nakładanych na jednostki przez organy państwowe z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa.
W tej trudnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 i związaną z nadzwyczajną zmianą okoliczności oferujemy nasze wsparcie i pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek problemów prawnych.

 

 

Dowiedz się więcej o naszym zespole!