\ Prawo zamówień publicznych - DPPL
Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.
ZAMKNIJ
PL
EN

Prawo zamówień publicznych

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zamówieniach publicznych.
Dbamy o bezpieczeństwo prawne naszych Klientów, a także osób, które imieniu naszych Klientów (zamawiających lub wykonawców) zajmują się zamówieniami publicznymi.
Doradzamy zamawiającym i wykonawcom – przed wszczęciem postępowania, na każdym jego etapie i po jego zakończeniu.

 

Działamy we wszystkich rodzajach postępowań, dotyczących różnorodnych zamówień. Zdobywaliśmy doświadczenia między innymi w postępowaniach dotyczących zamówień informatycznych, branży kolejowej i budowlanych.

 

Pomoc prawna jest dostosowana do potrzeb Klienta. Nasze usługi to między innymi:

– Pomoc prawna na rzecz zamawiających
Zapewniamy odpowiednie rozwiązania dla zamawiających na każdym etapie procesu zamówień publicznych. Zajmujemy się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, pomocą w wyborze trybu, wsparciem komisji przetargowej oraz sporządzaniem dokumentacji postępowania (m.in. SWZ, projekt umowy). Doradzamy także przy ocenie ofert wykonawców i podejmowaniu przez zamawiających czynności w postępowaniu;

– Pomoc prawna na rzecz wykonawców
Doradzamy i wspieramy wykonawców w przygotowaniu i kompletowaniu ofert, a także w czynnościach podejmowanych w toku postępowania, w tym doradzamy w podejmowaniu reakcji na działania zamawiającego i wykonawców konkurencyjnych. Nasz zespół dokładnie oceni wymagania przetargu i przygotuje niezbędne dokumenty, a także w razie potrzeby w celu ochrony interesów Klienta zweryfikuje oferty konkurencyjne oraz dokumentację przygotowaną przez zamawiającego, a następnie podejmie adekwatne czynności prawne;

– Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądem powszechnym
Przygotowujemy odwołania, odpowiedzi na odwołania i inne pisma. Nasi specjaliści zapewnią skuteczną reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także w postępowaniu sądowym. Działamy profesjonalnie, zawsze w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów dla naszych Klientów;

– Wsparcie w rozwiązywaniu sporów wynikłych w trakcie realizacji umowy dotyczącej zamówienia publicznego
Zapewniamy pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów związanych z wykonaniem umów w zamówieniach publicznych. Działamy na rzecz wykonawców i zamawiających, dbając o to, aby rozwiązania były zgodne z obowiązującymi przepisami i zaspokajały potrzeby Klienta.

 

Radca prawny Aleksandra Liszka-Gronek

Dowiedz się więcej o naszym zespole!