\ DPPL » Przedsiębiorca jako konsument
Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.
ZAMKNIJ
PL


30.12.2020

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

 

Od 01 stycznia 2021 w życie wchodzi nowelizacja przepisów przyznająca pewnej grupie przedsiębiorców niektóre uprawnienia dotychczas zapewniane jedynie konsumentom.

Zmiana dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ale w stosunku do takich umów, które nie pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Jeżeli umowa zawarta przez takiego przedsiębiorcę nie będzie bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością, to przysługują mu:

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Termin- 14 dni bez konieczności podania przyczyny odstąpienia.
  2. Uprawnienia z tytułu rękojmi- możliwość powołania się na domniemanie istnienia wady rzeczy sprzedanej lub przyczyny wady już w momencie jej  wydania.
  3. Uprawnienie do kwestionowania zawartych umów z uwagi na zawarte w nich klauzule abuzywne- czyli zapisy umowy indywidualnie nieuzgodnione, a naruszające rażąco interesy strony bądź kształtujące jej prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami
  1. Należy być przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą
  2. Zawrzeć umowę niemającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego

Pamiętać należy jednak, iż uprawnienia te nie będą przysługiwały ,, automatycznie”. Na przedsiębiorcy nadal spoczywać będzie obowiązek zbadania rzeczy sprzedanej; umowy zawierane przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą będą badane pod kątem ich charakteru zawodowego w odniesieniu do zakresu działalności wskazanego w CEIDG; możliwe też będzie nadal ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności kontrahenta przedsiębiorcy w zawartej pomiędzy nimi umowie.

 

 

Dowiedz się więcej o naszym zespole!